Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 25.6.2019 na OÚ

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 25.6.2019 na OÚ

                                                             Z á p i s 

 

         ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25.06.2019 na OÚ

Počet zastupitelů: 7

Ověřovatelé: Vobr, Ing. Svojtka                               Zahájení v 18,00 hodin

 

Návrh programu dle pozvánky:

1/ Zahájení, volba ověřovatelů

2/ Návrh na obnovení bývalé polní cesty č.parc.898 a 899 v k.ú. Obořiště

    ( na Smutné)

3/ Rozpočtová úprava č. 6

4/ Dotace z MMR z Podpory obnovy a rozvoje venkova

5/ Různé: - Obořišťský Lachtan a Lachtánek

                - Sraz motocyklových veteránů v Obořišti

 

Usnesení:

1/ Jednání zahájil starosta obce a určil ověřovatele p. Vobra a p. Ing.Svojtku.

     OZ souhlasí s navrženými ověřovateli a programem schůze.

     Pro: 7. Proti:0                                                  Program byl schválen

 

2/ OZ odsouhlasilo návrh obnovení bývalé polní cesty č. parc.898 a 899 v k.ú.

    Obořiště (na Smutné). Dále pověřuje starostu obce, aby vypověděl nájemní

    smlouvu z těchto pozemků.

    Pro: 7, Proti:0                                                     Usnesení bylo schváleno

 

3/ OZ odsouhlasilo rozpočtovou úpravu č. 6 pro rok 2019.

    Pro: 7, Proti: 0                                                     Usnesení bylo schváleno

 

4/ OZ souhlasí a přijímá dotaci z MMR z Podpory obnovy a rozvoje venkova.

    Dotační titul: Podpora obnovy místních komunikací.

    Název projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Lhotka

    u Dobříše“. Dotace činí  1 002 834 Kč.  

    Pro: 7, Proti:0                                                       Usnesení bylo schváleno

 

5/ Různé: - OZ souhlasí s finančním příspěvkem na 7. ročník Obořišťského

                   Lachtana  ve výši 8 tis. Kč, který se koná 3.8.2019 od 9,00 hodin

                   na místním hřišti. Tuto sportovní akci pořádá FK Obořiště 1920.

                   Hlavní pořadatel je p. Hana Hrubá.

                   Pro: 7, Proti: 0                                      Usnesení bylo schváleno

 

                - Sraz motocyklových veteránů v Obořišti, který se koná 24.8.2019

                   na místním hřišti od 13,00 hodin.

                 - Odsouhlasen finanční příspěvek na akci 3 tis. Kč   

                 - výstava motorek a aut (pod záštitou Obecního úřadu Obořiště),

                 -  dětský skákací hrad

                 -  hry pro děti

                 - Živá hudba – Toulavá kapela z Rožmitálu pod vedením

                   Pepy Janouška

                 Pro: 7, Proti: 0                                        Usnesení bylo schváleno

 

 

 

            Zapsala: Vitásková                                  Ověřil: Vobr, Ing Svojtka

 

           

                  

                         

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky