Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 5.9.2017

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 5.9.2017

                                                Z á p i s

 

          ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 5.9.2017 na OÚ

 

Počet zastupitelů: 6                                       Začátek zasedání v 18,00 hod.

Omluven: Ing.Oplíštil

Ověřovatelé: Vobr, Vopička

 

Program:

1/ Zahájení

2/ Neinvestiční příspěvek pro ZŠ – navýšení

3/ Rozpočtová úprava č. 5

4/ Různé

Pro: 6, Proti: 0                                       Program byl schválen

 

Usnesení:

ad 2/ OZ schválilo navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Obořiště

         o  15 tis. Kč. 

         Pro: 6, Proti: 0                              Usnesení bylo schváleno

 

ad 3/ OZ souhlasí s rozpočtovou úpravou č. 5 pro rok 2017.

         Pro: 6, Proti: 0                               Usnesení bylo schváleno

 

ad4/ Různé: - informace starosty o výběrovém řízení pro stavbu kanalizace

                       ve Lhotce.

 

 

Zapsala: Vitásková                        Ověřil: Vobr, Vopička  

    

                        

 

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky