Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Program zasedání obecního zastupitelstva 10.10.2017

Program zasedání obecního zastupitelstva 10.10.2017

                                         P r o g r a m

 

          zasedání obecního zastupitelstva dne 10.10.2017 na OÚ.

 

 

         1/ Žádost o prodloužení smlouvy o poskytování sociálních služeb

              Charita Starý Knín

 

         2/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a

             smlouvou o právu provést stavbu č. IE-12-6007641/VB/01

             Obořiště -NNv.v. vedení od bodu 6-37 mezi obcí Obořiště a

             ČEZ Distribuce a.s.

 

         3/ Výběrové řízení na splaškovou kanalizaci ve Lhotce.

 

         4/ Odkup pozemku od vlastníka č.parc. 644/35 v k.ú. Obořiště

             ve výměře 69 m2 (konec chodníku ve směru k Háji).

 

         5/ Různé

 

                                            začátek v 18,00 hodin 

 

 

Vyvěšeno: 03.10.2017

 

Sejmuto: 10.10.2017

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky