Navigace: Obec Obořiště > HISTORIE

HISTORIE

 

 
 
 
O
bec Obořiště je tvořena dvěma místními částmi – Obořiště a Lhotka. První zmínka o vsi Obořiště v písemných historických pramenech je činěna nepřímo v přídomku Matyáše z Obořiště, v roce 1333. Ves byla rozdělena mezi několik vlastníků.
 
V roce 1508 byla ves majetkem Petra Břekovce z Ostromeče. Za něj, nebo za jeho potomků, došlo ke spojení všech částí statku Obořiště. Ten v roce 1550 koupil Zikmund Valkoun z Adlaru a Petr Zálužský z Podhoří na Nedrahovicích.
 
Několik následujících desetiletí o osudech vsi prameny mlčí. Teprve v roce 1641 se v držení Obořiště připomíná Jan Vitanovský z Vlčkovic a pak jeho syn Ctibor (+ 1655). Vdova po Ctiborovi, Saloména Terezie Chanovská z Dlouhé Vsi, prodala v roce 1675 Obořiště pražskému světícímu biskupovi Tomášovi Pešinovi z Čechorodu.
 
Nový majitel zemřel v roce 1680 na mor. V závěti odkázal ves Obořiště Řádu pavlínů, s přáním, aby zde pavlíni založili klášter. Klášter pavlínů byl v roce 1786 zrušen a jeho majetek převzala česká královská komora. Od ní Obořiště koupil František Gundakar kníže Colloredo-Mansfeld, vlastník panství Dobříš. Za jeho vnuka Františka Gundakara II. byla ukončena vrchnostenská správa a ta nahrazena správou státní, zřízením okresních soudů, okresních, městských a obecních úřadů.  
 
Jedním z první vlastníků Obořiště, se kterým lze spojit znalost rodového erbu, byl  Venclin z Knína a z Obořiště. Ten používal na pečeti štítu se znamením ptačího pařátu. Otisk jeho pečeti je z roku 1372. Barevnost jím užívaného erbu neznáme.   
 
Řádový odznak pavlínů lze popsat: Na zeleném trávníku zelená vykořeněná palma, držená dvěma zlatými lvy, a na ní stojí černý havran s hostií v zobáku.
 
 
Z
nak: V červeno-stříbrně polceném štítě vpravo vztyčený zlatý okřídlený orlí pařát, vlevo zelená vykořeněná palma.
 
Polcení na dvě pole vyjadřuje skutečnost, že obec se skládá ze dvou částí. Orlí pařát je figurou užitou na pečeti Venclina z Obořiště v roce 1372. Palma je převzata ze znaku pavlínů, významných vlastníků Obořiště. Červená a stříbrná jsou součástí tinktur některých figur v erbu Colloredo-Mansfeldů, posledních držitelů Obořiště a Lhotky.
 
                                                                
 
 
V
lajka: List tvoří červený žerďový pruh široký třetinu délky listu a dva vodorovné pruhy, bílý a zelený. V žerďovém pruhu žlutý okřídlený orlí pařát drápy k hornímu okraji listu.
 
Žerďový pruh opakuje pravou polovinu štítu, vodorovné pruhy jsou odvozeny od levé poloviny štítu a palmy.
 

                                    

 

  

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky