AKTUALITY

4.9.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 22.8.2019

 

Účetní dovolená od 22.července do 26. července

Stočné na III. čtvrdletí se bude vybírat

31. července a 1. srpna (středa, čtvrtek)

 

4.7.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

               Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 25.6.2019 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva dne 25.06.2019 na OÚ

 

1/ Návrh na obnovení bývalé polní cesty č.parc.898 a 899 v k.ú.Obořiště

    (na Smutné)

2/ Rozpočtová úprava č. 6

3/ Návrh na pořízení změny ÚP Obořiště vlastníkem pozemku č.parc. 733/5

4/ Různé : - Obořišťský Lachtan a Lachtánek

                  -  Sraz motocyklových veteránů Obořiště

 

  zahájení v 18,00 hodin

 

11.6.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Závěrečný účet a účetní závěrka 2018

                 - svazek obcí Dobříšska a Novoknínska

                 Rozhodnutí o zařazení pozemků do obecní účelové komunikace

 

29.5.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 21.5.2019

 

28.5.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019

 

21.5.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro

                 vodné a stočné obec Obořiště.

 

19.5.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Veřejná vyhláška - schválení stokové sítě Obořiště, Lhotka

 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 21.5.2019 (úterý) na OÚ

 

1/  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti v obci Lhotka pro

          místní komunikaci parc.č. 138/6 a 236/1 mezi Obcí Obořiště a ČEZ

          Distribuce

2/ Česká pošta - Pošta Partner

3/ Žádost obce Obořiště o změnu Územního plánu dle § 6 odst. 1, písm. c)

    stavebního zákona o pořízení změny Územního plánu obce Obořiště

    zkráceným postupem

4/ Modernizace tělocvičny (výměna podlahy) a nová dlažba ve vstupu a

    v přízemí školy (chodba)

5/ Různé – 50 let od vysvěcení a otevření kapličky ve Lhotce

 

začátek v 18,00 hodin

 

9.5.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

               Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

30.4.2019 od 17:00 (úterý) pořádá SDH Obořiště tradiční

pálení čarodějnic, které se bude konat v areálu hasičárny.

Všichni jste srdečně zváni.

 

 

Program zasedání Obecního zastupitelstva, konaného dne 16.4.2019 (úterý) na OÚ

 

1/ Smlouva o odvádění odpadních vod bez vod splaškových mezi

     obcí Svaté Pole  a Obořiště (Lhotka)

2/ Územní plán obce Obořiště – Lhotka

3/ Rozpočtová úprava č. 4

4/ Schválení návrhu závěrečného účtu a účetní uzávěrky obce a ZŠ

5/ Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského

    fondu obnovy venkova

6/ Různé

 

začátek v 18,00 hodin

 

7.4.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

               Volby do Evropského parlamentu -

               informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

20.3.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                        Schvalování účetní závěrky obce Obořiště za rok 2018

 

Program zasedání Obecního zastupitelstva, konaného dne 7.3.2019 (čtvrtek) na OÚ

 

1/ Doplnění člena do výběrové komise pro zadávání veřejných zakázek

    malého rozsahu obce Obořiště

2/ Oprava místních komunikací v roce 2019

3/ Různé – výsledek inventarizace obecního majetku za rok 2018

                -  výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

                -  oslava 50 let – kaplička ve Lhotce

 

 začátek v 18,00 hodin

 

13.2.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 5.2.2019

 

30.1.2019 Vložen nový dokument

                 Úřad pro Civilní letectví - veřejná vyhláška

 

29.1.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Dražební vyhláška

 

29.1.2019 Program zasedání obecního zastupitelstva dne 5.2.2019

 

1/ Navýšení řádného členského příspěvku Svazku obcí Dobříšska a

    Novoknínska od roku 2019.

2/ Dohoda mezi obcemi o poskytnutí finančního příspěvku na rozšíření kapacity 2.ZŠ.

3/ Žádost o dotaci z Programu MMR na projekt rekonstrukce

     místní komunikace ve Lhotce.

4/ Oprava kapličky, hasičské zbrojnice a dešťových vpustí ve Lhotce.

5/  Schválení programu rozvoje obce.

6/ Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ.

7/ Místní komunikace č. parc. 691/11 v k.ú. Obořiště.

8/ Různé

Začátek v 18,00 hodin

 

4.1.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

               Rozpočet obce Obořiště na rok 2019

 

 

 

 

22.12.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                   Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 18.12.2018

 

P r o g r a m

zasedání Obecního zastupitelstva, konaného dne 18.12.2018 na OÚ

1/ Schválení návrhu přebytkového rozpočtu na rok 2019

2/ Nařízení starosty obce k provedení inventarizace obecního majetku

3/ Rozpočtová úprava č. 9

4/ Různé

                 

začátek v 18,00 hodin

 

29.11.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                   Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 20.11.2018

 

 

 

 

 

22.11.2018 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

            -  Návrh rozpočtu obce Obořiště na rok 2019

            -  Návrh rozpočtu Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska na rok 2019

            -  Střednědový výhled rozpočtu Svazku obcí Dobříšska a

               Novoknínaska na rok 2020 a 2021

 

 

14.11.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                   Veřejná vyhláška

                   - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy

                           provozu na pozemních komunikacích

 

Program zasedání obecního zastupitelstva,

konaného dne 20.11.2018

                       

1/ Cena známek na popelnice

2/ Předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 finančním výborem

3/ Rozpočtová úprava č. 8

4/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu vodohospodářských zařízení

5/ Různé

 

začátek v 18:00 na OÚ

 

9.11.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva

                 obce Obořiště 1.11.2018

 

25.10.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                   Informace o konání ustavujícího zasedání

                   nově zvoleného Zastupitelstva obce Obořiště

 

6.10.2018 Vložen nový dokument na úřední desku 

                 Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva obce

                 Online výsledky zde

 

 

2.10.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                  - Oznámení občanům o možnosti vydání občanského

                    průkazu v souvbislosti s výkonem volebního práva

                    ve dnech 5.-6.10 2018

 

23.9.2018 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

                 - Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 19.9.2018

                 - Oznámení o zveřejnění

                 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -

                    stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

18.9.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Oznámení o době a místě konání voleb

 

16.9.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

              Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

              stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

11.9.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                  Program zasedání zastupitelstva obce 19.9.2018 od 18:30 hod.

 

29.8.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Vyhlášení záměru obce Obořiště odprodat část pozemku

 

 

17.8.2018 Vložen nový dokumenbt na úřední desku

                 Volby do Zastupitelstva obce Obořiště 

 

13.7.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Oznámení o zveřejnění

 

1.7.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

               Úřad pro civilní letectví - opatření obecné povahy

 

30.6.2018 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

                 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 26.6.2018

                 Oznámení o zveřejnění

 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva,

konaného dne 26.06.2018 na OÚ:

 

1. Vnitřní směrnice obce - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

2. Odsouhlasení výběrového řízení na část komunikace za školou

3. Rozpočtová úprava č.5

4. Různé

 

Začátek v 18:00 hodin na OÚ

 

Vyvěšeno: 19.6.2018

Sejmuto: 26.6.2018

 

 

5.6.2018 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

                Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 29.5.2018

                Závěrečný účet obce za rok 2017

                Oznámení o zveřejnění

 

na fotbalovém hřišti 10.6.2018 od 14:00

 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva,

konaného dne 29.05.2018 na OÚ:

 

1. Schválení návrhu závěrečného účtu obce a učetní závěrky obce a ZŠ

2. Počet členů do zastupitelstva obce na nové volební období

3. Rozpočtová úprava č.4

4. Různé: - oprava cesty pro chodce a cyklisty k ´´Topůlku´´

 

Začátek v 18:00 hodin na OÚ

 

Vyvěšeno: 22.05.2018

Sejmuto: 29.05.2018

 

 

GDPR (ochrana osobních údajů)

Jmenovaným pověřencem pro obec a školu je Ing. Petra Křivonosková,

tel.č. 608 191 361, email: manazer.css@dobrisskonovokninsko.cz,

k zastižení na adrese Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš

v kanceláři č. 306 každý všední den od 8:00 - 15:00 hodin.

 

 

21.5.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

             Veřejná vyhláška

             - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

18.5.2018 Vložen nový dokument

                Očkování proti vzteklině Obořiště + Lhotka

 

17.5.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Svazek obcí Dobříšska a Nokoknínska

                 - závěrečný účet za rok 2017 - návrh

 

4.5.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                Závěrečný účet za rok 2017 - návrh

 

3.5.2018 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

                Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 24.4.2018

                Varování před spalničkami

 

26.4.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

 

25.4.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                  Veřejná vyhláška - Finanční úřad

 

19.4.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Oznámení o zveřejnění

 

Program zasedání obecního zastupitelstva,

konaného dne 24.04.2018 na OÚ:

 

1. Jmenování pověřence GDPR (ochrana osobních údajů)

2. Struktura financování projektu ,,Kanalizace Lhotka u Dobříše´´

3. Rozpočtová úprava č.3

4. Různé: - žádost o finanční příspěvek SDH na pálení čarodějnic

 

Začátek v 18:00 hodin na OÚ

 

Vyvěšeno: 17.04.2018

Sejmuto: 24.04.2018

 

10.4.2018 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

                  Veřejná vyhláška - Finanční úřad

                  Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

                                                na pozemních komunikacích

 

3.4.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

               Zápis ze zasedání OZ konaného 27.3.2018

 

30.3.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Oznámení o zveřejnění

 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva,

konaného dne 27.03.2018 na OÚ:

 

1. Výběr uchazeče o pronájem nebytových prostor v čp. 113 ,,Hospůdka na návsi´´

2. Záměr obce směnit obecní pozemek parc. č. 883/29 o výměře 14m2 s vlastníkem pozemnku

    parc.č. 645/24 ve výměře 32m2 vše v k.ú. Obořiště.

3. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Obořiště za rok 2017

4. Žádost o odprodej obecního pozemku č. parc. 878/1

    (polní cesta u Kotenčického potoka a rybníčka Ovčín) v k.ú. Obořiště.

5. Různé

 

Začátek v 18:00 hodin na OÚ

 

Vyvěšeno: 20.3.2018

Sejmuto: 27.3.2018

 

20.3.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní

                 úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

7.3.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

               Zápis ze zasedání OZ konaného 27.2.2018

 

3.3.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

               Vyhlášení záměru obce Obořiště směnit pozemky

 

1.3.2018 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

               - Svoz nebezpečných odpadů v roce 2018               

               - Vyhlášení záměru obce Obořiště

                 pronajmout nebytové prostory v budově čp. 113

 

Program zasedání obecního zastupitelstva,

konaného dne 27.02.2018 na OÚ:

1/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti

    IV-12-6020864/1 Svaté Pole (B 1199) kNN pro čp. 56.

2/ Žádost o vyjádření a souhlas s projektem stavby a následnou realizací

    (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ) mezi

     Obcí Obořiště (720/1 a 882 v k.ú. Obořiště) a ČEZ Distribuce .

3/ Úprava (zaokrouhlení) kalkulace vody.

4/ Odsouhlasení výběrového řízení na část komunikace č.parc.576/3

     a 931 v k.ú. Obořiště (mezi bytovkami).

5/ Zadání výběrového řízení na opravu komunikace ulice Za Školou.

6/ Různé

Začátek v 18,00 hodin

Vyvěšeno: 21.02.2018

Sejmuto:   27.02.2018 

 

 

10.2.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Oznámení o zveřejnění

 

6.2.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

               Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení místa trvalého pobytu

 

28.1.2018 

Výsledky 2. kola volby prezidenta České republiky naleznete zde

 

24.1.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Veřejná vyhláška

                 - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

22.1.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Zápis ze zasedání OZ konaného 16.1.2018

 

15.1.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Oznámení o době a místě konání 2.kola volby prezidenta

 

13.1.2018

Výsledky 1. kola volby prezidenta České republiky naleznete zde

 

 

 

9.1.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

               Program zasedání obecního zastupitelstva 16.1.2018

 

 

30.12.2017 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

                   Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 19.12.2017

                   Rozpočet na rok 2018 

                   Vložen nový dokument na úřední desku

                   Oznámení o zveřejnění

                   

 

 

Krásné a poklidné prožití Vánočních svátků,

hodně štěstí zdraví a úspěchů v novém roce 2018

přeje zastupitelstvo obce Obořiště.

 

 

20.12.2017 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

                   Rozpočet na rok 2019-2021 - návrh

                   Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

                   Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 

 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva,

konaného dne 19.12.2017 (úterý)

1/  Schválení návrhu přebytkového rozpočtu obce na rok 2018

2/ Návrh rozpočtového výhledu na r. 2019 – 2021

3/ Nařízení starosty obce k provedení inventarizace obecního majetku

4/ Schválení žádosti o úvěr na splaškovou kanalizaci a ČS ve Lhotce

5/ Rozpočtová úprava č. 8

6/ Různé

 začátek v 18,00 hodin     

Vyvěšeno: 12.12.2017

Sejmuto:    19.12.2017

 

Fotografi